بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت كارگزاري آراد ايرانيان 1,980 %99.00
2 عبداله سالم 20 %1.00