اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,753,438,804 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 876,719 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 876,719 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 902,736 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/23

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري آراد ايرانيان

متولی صندوق:

شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد حاجي پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز